Test-Correct

Bij Test-Correct zijn toetsen een middel en cijfers geen doel. Ons digitale toetsingsplatform biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. Door leerdoelgericht toetsen mogelijk te maken kan de student genieten van een meer persoonlijke benadering, afgestemd op waar de student staat. We helpen de docent bij het creëren van didactisch betere toetsen en zorgen er met onze CO-Learning module voor dat studenten actief betrokken worden bij het nakijkproces. Hierdoor leren ze kritisch nadenken over de stof en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en ook dat van hun klasgenoten. Met de dubbel geanonimiseerde peer-review module is tussenkomst van de docent niet meer nodig, ook bij het nakijken van open vragen. Test-Correct zorgt voor een verhoogd leerrendement en scheelt de docent ook nog eens tot 80% nakijkwerk. Test-Correct is een prachtig fundament dat jouw schoolinstelling op een goede manier kan ondersteunen binnen de digitale transformatie die binnen het onderwijs plaatsvindt!

Test-Correct is voor álle vakken geschikt, in het VO, MBO en HBO.

Lees meer over het platform op www.test-correct.nl.